KONTAKT

Sällskapet Sune Jonssons vänner
c/o Birgit Agrell
Täfteböle 60
905 95 Umeå

Kassör: Birgit Agrell birgitagrell@yahoo.se
Sekreterare: Hans Dackenberg  hans.dackenberg@vbm.se

 

Organisationsnr. 802440-4413

Plusgironr. 464921-6                  

Bankgironr. 365-3029