KONTAKT

Sällskapet Sune Jonssons vänner
c/o Birgit Agrell
Täfteböle 60
905 95 Umeå

Kassör: Birgit Agrell birgitagrell@yahoo.se
Sekreterare: Britta Lundgren  lundgren@mariehem.net

Organisationsnr. 802440-4413

Plusgironr. 464921-6                  

Bankgironr. 365-3029