OM SÄLLSKAPET

Styrelsen för Sällskapet Sune Jonssons vänner

Dan Brändström (ordf.) dan.brandstrom@telia.com

Gunnar Balgård (v. ordf.)

Birgit Agrell (kassör) birgitagrell@yahoo.se

Britta Lundgren (sekr) lundgren@mariehem.net

Hans Dackenberg hans.dackenberg@nordiq.net

Elin Berge  elin.berge@gmail.com

Maria Sundström  i.c.maria.sundstrom@gmail.com

Olof Kleberg  olof.kleberg@bostream.nu

Sverker Sörlin  sorlin@kth.se

Samt Ulrica Grubbström  ulrica.grubbstrom@vbm.se