VERKFÖR–
TECKNING

Förteckningen upptar här inte Sune Jonssons medverkan, med texter och med bilder, i tidningar och tidskrifter, under åren. En sådan över hans medverkan i Västerbottens-Kuriren, Provins, Folket i Bild, Aktuell Fotografi, Konstrevy, Bild. Fotograficentrums bildtidning, med flera publikationer är påbörjad, och kommer att läggas ut på hemsidan vid senare tillfälle.

Böcker

Byn med det blå huset (1959) (ny omarbetad uppl. 1972, rev. uppl. 1989)

Trots sin skönlitterära text och fiktiva ram kan debutboken beskrivas som dokumentär. Boken har koncipierats utifrån en återblickande fotografisk dokumentation av människor och miljöer i och omkring Nyåker, födelsebyn.

Timotejvägen (1961)

En fortsättningsbok om tre äktenskap i västerbottnisk bymiljö skildrade i nutid.

Hundhålet (1962)

Noveller.

Bilder av Nådens barn (1963)

En skildring av västerbottniska hemmiljöer präglade av den lågkyrkliga rosenianismens religiositet.

Bilder från den stora flyttningen (1964)

En skildring av avfolkningsbygder i Lycksele och Vilhelmina 1961–63.

Bilder av Kongo (1965)

Missionsförbundets hjälparbete bland nödens barn i Afrika. Ett besök 1963 i Kongo/Brazzaville.

Sammankomst i elden (1966)

Om pingströrelsens väckelsefromhet som den manifesterades särskilt under Lapplandsveckan i Husbondliden åren 1961–63.

Bilder från bondens år (1967)

En beskrivning av svenskt jordbruk 1966 från Tornedalen till skånska slätten till Lantbruksförbundets 50-årsjubileum 1967.

Bilder från Bornholm (1967)

En bildskildring med text av Henning Ipsen.

Prag augusti 1968 (1968)

Ett planerat reportage om den ’fredliga revolutionen’ i Tjeckoslovakien blev i stället en rapport om den kommunistiska interventionen. Ett dokument ’mot glömskans tyranni’.

Brobyggarna (1969) (ny uppl. 1989, 2012)

Roman.

Minnesbok över den svenske bonden (1971)

Åren 1969–71 dokumenterades livet i den småländska byn Attsjö. Här framträder bilden av den svenske traditionelle småbrukaren och det kulturlandskap han skapat.

Stationskarl Albin E. Anderssons minnen (1974)

Roman.

Jordabok (1976)

Det västerbottniska odlingslandskapet som det framträder under årstidernas växling i kust- och mellanbygden åren 1971–76 skildras i detta dokumentära företag.

Örtabok (1979)

Resultatet av ett marknära studium visas i hans första bok med färgbilder, skriven tillsammans med hustrun Stina Jonsson. Tolv kapitel med blommor hemmahörande i skilda biotoper.

Dagar vid havet (1981)

Den västerbottniska kustens natur, ”det blottade skelettet på vilket alla kulturbärande marker vilar”, dokumenterad vid decennieskiftet 1980.

Blombok (1983)

Växtstudier i femton kapitel med färgbilder av örter, ris och träd, kulturhistoriskt kommenterade.

Hemmavid (1986)

En retrospektiv bildbok med inledning av professor Sverker Sörlin, utgiven med bidrag från LRF:s kulturråd.

Tiden viskar – en småbrukarfamilj 1960–1990 (1991)

Vad blev det av dem? Ett återbesök hos den familj i byn Baggård som skildras i ’Timotejvägen’, barnens egna familjebildningar i hemmabyn och andra trakter av Sverige.

Sune Jonsson – Photographs by the recipient of the Hasselblad Prize (1993)

Utställningskatalog med inledning av Rune Hassner.

Jordgubbar med mjölk (1994)

Ett dokumentärt fältarbete i färg som skildrar jordbruket i de sju svenska skogslänen, där odlingslandskapet förvandlas i snabb takt.

Husen vid Himlastigen (1998)

En dokumentation av de västerbottniska bönhusen och den krympande skaran av troende. Boken bygger på det dokumentationsarbete som Sune Jonsson genomförde 1993–97.

ALBUM – fotografier från fem decennier (2000)

Retrospektiv sammanfattning av ett livsverk. Sune Jonssons konstnärskap introduceras av författaren Gunnar Balgård.

Och tiden blir ett förunderligt ting (2007)

Ett retrospektiv med delvis ej tidigare publicerade bilder. Finns på engelska och ryska också. Nyskriven introduktion av författaren Gunnar Balgård.

Livstycken (2014)

Monografin Livstycken spänner över större delen av Sune Jonssons verk, från debutboken Byn med det blå huset via Bilder från den stora flyttningen till Och tiden blir ett förunderligt ting. Texten är skriven av Val Williams, Professor of History and Culture of Photography vid University of the Arts London och tidigare curator vid Hasselblad Center.
Boken, som även finns på engelska, Life and Work, är den största retrospektiv över Sune Jonssons livsverk som har gjorts. Hans bildvärld befolkas av människor som kan tyckas avlägsna, men de befinner sig bara några decennier bort. Bilderna är viktiga dokument men också tidlös poesi.
Förlag:Max Ström

Medverkan tidskriften Västerbotten

Några västerbottensbilder (1960)
Den beklagliga lakunen (1962)
Bilder från Holmön (1962)
Flottleden (1963)
Om folkliga väckelserörelser i Österbotten och Västerbotten (1967)
Hundra västerbottningars biografier (1968)
Herman Fahlgren, fotograf (1972)
Per Markus Bals i Vilasund (1973)
Bilder av bygdemålare (1973)
Landskap och redskap (1975)
Robertsfors. En bildbeskrivning (1979)
Talesman för svaga och vilsekomna (1979)
Åkrarna i Långsele. Vinterstycke (1979)
Fotografiska porträtt av Västerbottniska författare (1979)
Potatisodling i Västerbotten (1981)
Dagar vid havet (1981)
Lina Persson – fotograf i Lavsjö, Dorotea (1982)
Till minnet av Lisa Johansson (1982)
Ingvar Irdalen, skidmakare (1984)
Gårdfarihandlaren kommer till byn (1986)
Subjektiv betraktelse över folklig läsning (1986)
I utvandrarnas spår (1987)
Bertil Ekholtz: ”Min noggrannhet är ett arv” (1991)
Ostkupan – en skola som arbetar för framtiden (1992)
Ängen är åkerns moder (1993)
Wästerbottensosten (1994)
Getost från Högås (1994)
Odlingsåret i Backfors, Bjurholm (1997)
Persontåget Boden–Ånge 1952, Persontåget Boden–Ånge 1956, Banvakt Filip Hörnkvist i Brattsbacka 1956 (1998)

Medverkan Fotografisk årsbok

Bildmedverkan 1954, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 och 1965 samt

"Med fotografens kulturella himmelsfärd som anledning" (1957)
"Dokumentärfotografin och Ivar Lo-Johansson" (1966)

Textförfattare

Torpet Åsen på Brännsjöskogen (1965)

Kurt Sundbergs teckningar med texter grundade på konstnärens berättelser.

Bildmedverkan

STF:s årsbok Uppland (1960)

Bilder från studentlivet i Uppsala.

Utmark Sigvard Karlsson (1963)

Diktsamling.

Former och formare (1967)

Utställningskatalog från Västerbottens museum.

Västerbotten ett bildverk (1969)

Allhemsboken om Västerbotten innehåller bilder av västerbottnisk hemslöjd samt utdrag ur Sune Jonssons glesbygdsdokumentation med mera.

Bo Johansson Om sommaren om hösten bittida sent (1981)

Diktsamling.

Robertsforsalbum (1985)

Katalog framställd i samarbete med Robertsfors kommun som bygger på dokumentationer 1978–85.

Anders Åman, Marta Järnfeldt-Carlsson Träkyrkor i Sverige (1999)


Redaktör och introduktör

Lisa Johansson Saltlake och blodvälling (1968)

Minnen av Lisa Johansson, Vilhelmina, redigerade av Sune Jonsson.

Karl Lärkas Dalarna (1974)

Introduktion av Sune Jonsson om fotografen Karl Lärka.

Linnéa Fjällstedt Hungerpesten (1987, tredje upplagan)

För- och eftertext av Sune Jonsson.

Filmer

”Dagbok från Granån”

Bäckflottning i ett biflöde till Öreälven.

”Livet på kronotorpet Brännsjöåsen” (1965)

En stillbildsfilm om livet på ett kronotorp i Fredrika, grundad på Kurt Sundbergs teckningar i Torpet Åsen på Brännsjöskogen. Med korta sekvenser om Kurt Sundberg.

”Ett småbrukarår” (1969-70)

Arbetsåret på Irene Nilssons småbruk i Varpsjö, Åsele. Skildrat i tre delar om ca 50 min. vardera. Den första stora samproduktionen med SVT, stödd av Svenska Filminstitutet.

”En arbetarby vid Norrlandskusten” (1972)

En stillbildsfilm om livet i sågverkssamhället Renholmen, Byske, grundad på bygdefotografen Johan Herman Fahlgrens bilder i Västerbottens museums arkiv. 30 min.

”Bränna tjära” (1973)

En tjärdal byggs och bränns i Svanträsk, Arvidsjaur. 35 min.

”Storhässjan i Borgsjö” (1973)

En film om hur en kornhässja används och om korntröskning på Edor Nilssons gård i Borgsjö, Åsele. 32 min.

”Skohö” (1974)

Maria Björkvall, Djupfors, Sorsele, bereder skohö och visar användningen.

”Dra och spinna tenn” (1974)

Maria Björkvall demonstrerar hur den platta tenntråden för sydsamisk tenntrådsslöjd tillverkas.

”Ett fiskarår” (1974–78)

Fiskaren Helge Sundströms arbetsår i Rovågern, Täfteå. Filmen omfattar fem delar, vardera mellan 50 och 60 min.

”Med lass till kvarn” (1976)

En miljö- och arbetsbeskrivning från den gamla, ursprungligen vattenturbindrivna, kvarnen i Norsjövallen. 25 min.

”Vatten för växande” (1980)

Om ängsbruk med översilningsbevattning i Peneda-Gerés, Portugal. Filmad tillsammans med Per-Uno Ågren och senare visad i SVT.

”Vidjetrygor” (1981)

Tillverkningen av folktrygor hos Albert Lindgren, Tvärsele, Dorotea. 32 min.

”Rönnasken” (1981)

Anna Björeman, Ljungdalen, tillverkar en ask av rönnbark. 28 min.

”Träskidor från Tegsnäset” (1981)

Tillverkningsprocessen i Ludvigssons skidfabrik i Tegsnäset, Vindeln. 50 min.

”Barnens Dag; God jul; Invigningen av Täfteåborg” (1983)

Tre så kallade trivialfilmer.

”Nättingfiske” (1984)

Nättingfisket i Rickleån, Bygdeå. 35 min.

”Ett bondeår i norr” (1985–87)

Tvåfamiljsjordbruket – Gösta och Henrik Holmberg – Fäboda, Robertsfors, skildrat i tre delar. Varje del 50 min.

”Skidmakaren från Gielas” (1988)

Björkskidor tillverkas av Alfred Israelsson, Gielas, Tärna. 52 min.

”Fjällbonden” (1989–92)

Arbetsåret på fjällägenheten Blomhöjden, Frostviken, skildrat i två delar. Varje del 50 min.

”Norrländskt minneslandskap” (1998)

En film om arbetet med en siläng i byn Rödvattnet, Solberg. 40 min.

Separatutställningar i urval

Inpå livet (1960-61)

Bankpassagen, Hötorgscity, Stockholm 1960
Kopparhatten, Umeå

Den stora flyttningen (1961-85)

Västerbottens museum, Umeå 1961
Norrbottens museum, Luleå 1962
Stadsmuseet i Sundsvall 1962
Värmlands museum, Karlstad 1962
Vandringsutställning 1972 till bland annat Lund och Uppsala
Vandringsutställning 1984–1985 till bland annat Tromsø Museum och en rad andra museer i Nordnorge

Bilder från Västerbotten (1964)

Västerbottens museum, Umeå

Kongo (1966)

Västerbottens museum, Umeå 1966
Även visad i bland annat Eskilstuna och Falun

Nådens barn i Österbotten (1967)

Västerbottens museum, Umeå 1967
Tikanojas konsthem, Vasa 1967

Prag augusti 1968 (1968)

Västerbottens museum, Umeå 1968
Historiska museet, Stockholm 1968

Former och formare (1968–69)

Västerbottens museum, Umeå 1968
Hantverket, Stockholm 1969
Röhsska museet, Göteborg 1969

Landskap och redskap (1975)

Västerbottens museum, Umeå 1975

Bilder ur småbrukarlivet (1977)

Fotografier av Karl Lärka och Sune Jonsson. Först visad i Bryggens museum, Bergen 1977.

Dagar vid havet (1980–82)

Västerbottens museum, Umeå 1980–81
Fotograficentrum, Örebro 1981
Galleri 1+1, Helsingborg 1982

Tillbakablick (1985)

Retrospektiv utställning i Malmö konsthall i samband med den internationella fotofestivalen 1985

Jag drömde om pengar och ära i gross (1985)

Bildberättelse om svenskområdet Hay Lakes 
i Alberta, Kanada
Folkets hus, Vilhelmina 1985
Västerbottens museum, Umeå 1985

Robertsfors as Sweden (1985)

Utställning producerad av museet 1985 för Svenska Institutet, visad i både Kina och Afrika

Hemmavid (1986-87)

Fotografiska museet, Stockholm 1986
BildMuseet, Umeå 1987

Sune Jonsson – 1993 års Hasselbladpristagare (1993-2000)

Den stora retrospektiva utställningen som producerades av Rune Hassner i samarbete med Sune Jonsson har visats helt eller delvis på följande ställen:

Hasselblad Center, Göteborg 1993
Rosenhälls bibliotek, Uddevalla 1993
Trollhättans konsthall 1994
Fotogalleriet, Lund 1994
Västerbottens museum, Umeå 1994
Nordiska museet, Stockholm 1994–95
Konsten hus, Luleå 1995
Lantbruksuniversitetet, Uppsala 1995
Hälsinglands museum, Hudiksvall 1995
Tromsø Museum, Norge 1996
Tessaloniki Kulturhuvudstad 1997
Grävande journalister, Umeå 1997
Enköpings konstmuseum 1997
Eskilstuna konstmuseum 1998
VÄXhuset, Nordingrå 1998
Vasa Konsthall, Finland 1999
Älvsbyns Konstförening 1999
Brænderigården, Viborg, Danmark 2000
Galleri Kontrast, Stockholm 2000

Dessutom har delar av utställningen visats i samband med Hasselblad Centers samlingsutställningar, såsom sommarutställningar och utställningen Hasselbladspristagarna 1980–1995, som visades sommaren 1996 samt i VB Valokuvakeskus, Kuopio, Finland 1997.

En samlingsutställning med Hasselbladspristagarna under 30 år visades sommaren 2010 i på Hasselblad Center i Göteborg.

Utställningar (2000-2012)

Sune Jonssons Bildrum i Västerbottens museum, oftast utställningar som visats från senhöst till nästa höst, men ibland tätare byten.

2000–01 Västerbottniska odlingslandskap
2001–02 Människor (porträtt)
2002–03 Blommor och hav
2003–04 Svenska träkyrkor
2005–06 Nyåker och New York
2006–07 Skolbarn (bilder från Öravan, Knaften, Baggård, Nyåker, Brände)
2007 Walker Evans möter Sune Jonsson
2007 Ersängsskolan möter Sune Jonsson
2007–08 Bönhusen – ett hotat kulturarv
2008–09 Prag 1968 Mot glömskans tyranni
2009–10 Inta Ruka möter Sune Jonsson
2010 Helen och Edvin i Baggård 1960 (ur Timotejvägen)

2005
Bilder böcker filmer – återblick på ett livsverk, Västerbottens museum

2006–2007
35 ögonblick. Visades i 7 museer och konsthallar i Ryska Karelen
Walker Evans möter Sune Jonsson, Kulturhuset Stockholm (sommaren 2006)

2007

35 ögonblick, Galleri London, Uppsala (september)
35 Ögonblick, Örnsköldsviks museum (december–januari)
Och tiden blir ett förunderligt ting, Fotomässan i Nacka (november)
5 bilder, Fotomuseet, Sundsvall (hösten)

2008
35 Ögonblick, Sorsele bibliotek (jan–februari)
35 Ögonblick, Åsele bibliotek (mars–april)
35 Ögonblick, Olofsfors bruk, Nordmaling (sommaren)
Och tiden blir ett förunderligt ting (delar av), Alva, NUS Umeå (sommaren)
Och tiden blir ett förunderligt ting (delar av), Bokkaféet Pilgatan Umeå (sommaren)
35 Ögonblick, Vindelns bibliotek (sommaren)
35 Ögonblick, Skellefteå konsthall (oktober–november)

2009
Och tiden blir ett förunderligt ting/35 ögonblick, Malmö konsthall (februari–mars)
Och tiden blir ett förunderligt ting, Norrbottens museum, Luleå (maj–juni)
35 Ögonblick, Norrbyskärs museum (juni–september)
35 Ögonblick, Vilhelmina Folkets hus (september–oktober)

2010
Efter den stora flyttningen – fotografier av Sune Jonsson (1961) och Karl-Einar Löfqvist (2004–08), producerad av Vilhelmina museum 2009. Västerbottens museum 2010 april–maj
Sune Jonsson – fotografi (ur Sune Jonsson-arkivet), Centrum för fotografi, Stockholm (maj–juni)

2011
I berättarföreställningen "Västerbotten berättar" som turnerar i Västerbotten från april till oktober och i Stockholm i november visas Sune Jonssons fotografi i ett längre bildspel.
I Robertsfors visas under oktober fotoutställningen Blommor och hav med fotografi ur Dagar vid havet och Ötrabok, Blombok.
Och tiden blir ett förunderligt ting, PM Gallery & House i London (27 nov. – 7 jan.).

2012
I Norsjö visas Sune Jonsson fotografi (november).

Annat
2007–08
Samarbete kring filmen ”Tillflykt” av Mikael Wiström som porträtterar musikern David Sandström
2008
Bilder till föreställningen Brobyggarens turné med Västerbottensteatern, en berättarföreställning med Greger Ottosson som byggde på Sune Jonssons roman Brobyggarna.
2012
Piteå musikhögskola visar berättarföreställning med Sune Jonssons fotografi i november
Ett frimärke med fotot av Johan Engman utges av Posten serien ”Fotokonst”, i mars.

Samlingsutställningar i urval

Fem fotografer
Nutida konst, Uppsala 1962

Svenskarna sedda av 11 fotografer
Moderna museet, Stockholm 1962–1963

Arte Sueco Contemporano
Mexico City 1977

Tusen och en bild
Fotografiska museet, Stockholm 1978

Fest och högtid
Fotofestivalen i Arles, Frankrike 1978

Bilden berättar
Nordiska museet, Stockholm 1984–1985

Six Swedish Photographers
Los Angeles Center for Photographic Studies, USA 1984
Rhode Island School of Design, New York, USA 1985

Med sikte på verkligheten
Kulturhuset, Stockholm 1985

Folkskolan 150 år
Västerbottens museum, Umeå 1992

Ljuva ögonblick – Stunder av allvar. Fotografier från ett sekel
Nordiska museet, Stockholm 1998
Alingsås museum 1999
Malmö museum 1999
Bohusläns museum 1999
Upplandsmuseet 1999
Västerbottens museum 2000
Mörbylånga kommun 2000
Västmanlands läns museum 2000
Regionmuseet i Skåne 2000–2001

Ögonvittne. Moderna Museet c/o Dunkers Kulturhus
Helsingborg 2006–2007

In the Face of History. European Photographers in the 20th Century
Barbican Art Gallery, London 2006–2007 

Sune Jonsson möter Walker Evans
Västerbottens museum, 2007

Utställning om Platsens betydelse där Sune Jonssons fotografi ingår, Wij trädgårdar, Ockelbo, 2012 (29 juni – 12 aug)

I Caen, Normandie, Frankrike visas utställningen Walker Evans/Sune Jonsson från 17 november till januari 2013.

Utmärkelser i urval

Fotografiska föreningens silverplakett 1957
Svenska Dagbladets fotografiska pris 1960
Västerbottens-Kurirens kulturpris 1987
Hasselbladstiftelsens stora fotografpris 1993
Lantbrukarnas Riksförbunds kulturpris 1995
Hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet 1995
Hedersdoktor vid humanistiska fakulteten, Umeå universitet 2001